is_logotyp_2022_333_www

International Service Sp. z o.o.

back
System oparty jest na zaawansowanym module SAU-URO, o parametrach pomiarowych dostosowanych do najsurowszych wymagań stawianych diagnostyce urodynamicznej.

System może być dostarczony w wersji AiO gdzie wszystkie elementy zamontowane są na specjalizowanym wózku WOK-MEDICA-V03 lub w wariancie „Split” w którym jednostka pomiarowa i akcesoria zamontowane są na specjalizowanym statywie, a komunikacja z jednostką sterującą (komputer PC) odbywa się bezprzewodowo przez Bluetooth.

System PICO SMART umożliwia wykonywanie wszystkich badań urodynamicznych i może być rozbudowany o funkcje elektromanometrii przewodu pokarmowego.

Urządzenie jest certyfikowane zgodnie z Europejskimi Standardami Bezpieczeństwa EN60601-1 „Medyczny Sprzęt Elektroniczny”,  oraz spełnia wymogi określone normą DIN EN 60601-1-2 dotyczącą elektromagnetycznej kompatybilności wyrobów medycznych (EMC).

Obsługa wszystkich funkcji związanych z wykonywanym badaniem oraz analiza i wydruk wyników dokonywana jest z poziomu komputera PC pakietem programowym PICO-3000.

Sterowanie wszystkim funkcjami może odbywać się za pomocą klawiatury komputera lub zdalnie pilotem na podczerwień. Oprogramowanie umożliwia sterowanie za pomocą komend głosowych.
 

W swoich strukturach oprogramowanie zawiera m.inn.:

  • Bazę danych kompatybilną z MS-ACCESS i SQL,
  • zautomatyzowany system raportów medycznych opartych na preinstalowanych szablonach (rtf, doc i PDF)
  • 6 nomogramów Liverpool; nomogram Siroky; 6 nomogramów pediatrycznych, nomogram ICS; nomogramy Griffiths’a; nomogramy Schafer’a; klasyfikację CHESS ; nomogram Blaivas – Groutz.
    Ewaluacja profilometrii wysiłkowej oparta jest o metodę Eberharda.
Wyjątkową funkcją, nie spotykaną nigdzie indziej, jest możliwość wykonywanie profilometrii cewkowej z przestrzenną 3D analizą rozkładu ciśnień na długości cewki.