is_logotyp_2022_333_www

International Service Sp. z o.o.

Jesteśmy imprterem i dystrybutorem na terytorium Polski wyrobów medycznych produkowanych przez firmy:

Produkty prezentowane na naszych stronach stanowią tylko część wyrobów z bogatej oferty reprezentowanych przez nas firm.

Szczegółowe oferty na poszczególne produkty razem z cenami można uzyskać bezpośrednio w biurze naszej firmy.
W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Oferty cenowe wysyłamy wyłącznie w formie elektronicznej po uprzednim przesłaniu nam zapytania ofertowego.

Z pełną ofertą produktów można również zapoznać się na stronach internetowych producentów sprzętu.

Wszyscy wytwórcy oferowanych urządzeń pomiarowych, rehabilitacyinych
i materiałów eksploatacyjnych
spełniają wymagania systemu gwarancji jakości w zakresie projektowania, produkcji oraz kontroli końcowej poszczególnych produktów zgodnie
z załącznikiem II dział 3 Dyrektywy Rady Wspólnoty Europejskiej 93/42/EEC
dla wyrobów medycznych