"INTERNATIONAL-SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Siedziba firmy:
ul. Paryska 16/59; 03-935 Warszawa
NIP: 1132183819; REGON: 016128740
Biuro handlowe / magazyn:
ul. Śmiała 1/3 lok. 46A 01-523 Warszawa
 +48 22 8690777, +48 22 8690778;