is_logotyp_2022_333_www

International Service Sp. z o.o.

back

Profilometria przestrzenna 3D.

Jedną z metod oceny cewki moczowej jest stosowana już od lat 70-tych XX wieku profilometria cewkowa. Profilometria cewkowa (UPP – Urethral Preassure Profile) jest jednym z pomiarów będących składową pełnej diagnostyki urodynamicznej. Profilometria cewkowa, stworzona jako narzędzie naukowo-badawcze, posiada liczne ograniczenia jako badanie w codziennej praktyce klinicznej. Jednym z zarzutów jest niska powtarzalność tego badania. Jedno z głównych ograniczeń profilometrii wynika z zastosowania tradycyjnych cewników, w których ciśnienie cewkowe mierzone jest tylko z jednego kierunku obwodu cewki moczowej. Z budowy anatomicznej cewki wynika że przestrzenny rozkład ciśnień jest bardzo zróżnicowany zależnie od kierunku w którym skierowany jest pomiar. U pacjentek z patologią dolnych dróg moczowych, po zabiegach lub uszkodzeniu tej okolicy rozkład ciśnień jest zaburzony.

W 2018 roku opracowaliśmy wspólnie z firmą MEDICA inowacyjną metodę przestrzennego 3D pomiaru profilometrii cewkowej.

Wykorzystując system pomiarowy PICO-SMART oraz specjalny 5-cio kanałowy cewnik (5PPV-9) o średnicy 9 Fr podczas wyciągania cewnika z cewki wykonujemy symultaniczny pomiar 5-ciu ciśnień (Pves - ciśnienie wewnątrzpęcherzowe i 4 x Pura - ciśnienie cewkowe).

5PPV-9_300

Dzięki specjalnemu oprogramowaniu automatycznie otrzymujemy analizę profilu cewki z 4-ech kierunków oraz animowany przestrzenny 3D obraz rozkładu ciśnień na całej długości cewki.

STATIC - G-003_150

Badania kliniczne prowadzone w Klinice Ginekologii i Uroginekologii Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskieg zaowocowały przyjęciem na konferencję EUGA 2018 plakatu o profilometrii przestrzennej a w 2021 w czasopismie Diagnostics ukazał się artykuł „Three-Dimensional Urethral Profilometry—A Global Urethral Pressure Assessment Method” opisujący wstępne wyniki z prowadzonych badań.

Diagnostics
plakat_gyneka_2018_3D-UPP
diagnostics-11-00687-1